Pomoc Windows Desktop

Jak pobrać fakturę VAT?

Faktury VAT są dostępne do pobrania dla klientów Skype'a w następujących krajach:

 • Bułgaria
 • Cypr
 • Dania
 • Estonia
 • Węgry
 • Włochy
 • Łotwa
 • Litwa
 • Malta
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Szwajcaria

Administratorzy Skype Managera potrzebujący faktur VAT powinni przeczytać ten artykuł.

Te miesięczne faktury VAT można pobrać ze strony Moje konto. Szczegółową listę wszystkich działań i transakcji w Skypie zrealizowanych w określonym miesiącu zawiera miesięczne zestawienie.

Fakturę VAT za dany miesiąc można pobrać 5. dnia kolejnego miesiąca. Faktury będą dostępne przez sześć miesięcy. Wskazane na fakturach miesięcznych środki na koncie Skype odzwierciedlają środki wykorzystane, nie zakupione.

Aby pobrać fakturę VAT:

 1. Zaloguj się na konto.
 2. Kliknij pozycję Historia zakupów u dołu strony
 3. Kliknij pozycję Pobierz fakturę miesięczną.

Poniżej przedstawiono przykład faktury VAT z opisem każdej kolumny.


 1. Szczegóły klienta: Twoje imię i nazwisko oraz adres
 2. Numer faktury: unikatowy identyfikator faktury
 3. Data wystawienia faktury: zwykle ostatni dzień miesiąca
 4. Data: data transakcji
 5. Opis: nawiązane rozmowy lub zrealizowane zakupy
 6. Użyte: czas trwania rozmów lub liczba wysłanych SMS-ów
 7. Typ: pole typu wskazuje, czy dana pozycja jest zakupem, rozmową, czy SMS-em
 8. Stawka: cena jednostkowa (za minutę w przypadku rozmów lub za wiadomość w przypadku korespondencji SMS) dla każdej pozycji
 9. Kwota netto: kwota zapłacona za pozycję
 10. Kwota podatku: kwota VAT zapłacona za pozycję
 11. Kwota: łączna kwota zapłacona za pozycję wraz z podatkiem VAT
 12. Łączna kwota podatku: łączna kwota VAT zapłacona w tym miesiącu
 13. Stawka podatku: stosowana stawka podatku VAT
 14. Łączna kwota brutto: łączna kwota zapłacona wraz z podatkiem VAT

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Tak Nie

Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

Zapytaj się członków naszej społeczności

Zobacz odpowiedzi na pytania dotyczące „Historia płatności i zwroty kosztów" udzielone przez członków społeczności Skype'a.

Dołącz do dyskusji

Nadal potrzebujesz pomocy? Pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta służą pomocą. Zadaj im teraz pytanie