Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Jak usuwać wiadomości w Skypie?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Znajdź wiadomość, którą chcesz usunąć...

  • w Androidzie: Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, naciśnij ikonę kosza, a następnie wybierz opcję Usuń.

  • w iOS: Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, a następnie wybierz opcję Usuń w oknie wyskakującym.

  • na Macu: Przytrzymując klawisz Ctrl, kliknij wiadomość i wybierz opcję Usuń wiadomość.

  • na komputerze z Windows: Kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń wiadomość.

  • w przeglądarce: Kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń wiadomość.

  • w Skypie dla Windowsa 10: Kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń.

  Opcja usunięcia wiadomości jest dostępna tylko przez krótki czas po jej wysłaniu.

  Usunięcie konwersacji spowoduje usunięcie z niej wszystkich wiadomości. Sama konwersacja zostanie usunięta z paska bocznego oraz historii. Konwersacja zostanie usunięta ze Skype'a na danym urządzeniu, ale nadal będzie widoczna na innych urządzeniach, jeśli nie zostanie usunięta także na nich.

  Znajdź konwersację, którą chcesz usunąć...

  • w Androidzie: Naciśnij i przytrzymaj konwersację, naciśnij ikonę kosza, a następnie wybierz opcję Usuń.
  • w iOS: Wybierz nagłówek czatu u góry ekranu, a w opcjach czatu naciśnij pozycję Usuń czat.
  • na Macu: Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij konwersację na pasku bocznym, a następnie wybierz pozycję Usuń konwersację.
  • w przeglądarce: Kliknij konwersację prawym przyciskiem myszy, wybierz pozycję Usuń konwersację, a następnie wybierz Usuń w oknie potwierdzenia.

  Usuwanie konwersacji nie jest obecnie obsługiwane w Skypie dla pulpitu Windows ani w Skypie dla Windowsa 10.

  • w Androidzie: Naciśnij i przytrzymaj konwersację, naciśnij ikonę kosza, a następnie wybierz opcję Ukryj.
  • w iOS: Przesuń szybko kontakt w lewo, naciśnij ikonę Usuń, a następnie wybierz opcję Ukryj.
  • na Macu: W Skypie dla Maca nie można ukryć określonej konwersacji, ale można usunąć wszystkie ostatnie konwersacje z paska bocznego. Na pasku menu kliknij pozycję Konwersacje, wybierz pozycję Wyczyść ostatnie, a następnie kliknij pozycję Wyczyść ostatnie w oknie potwierdzenia.
  • na komputerze z systemem Windows: Kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Ukryj konwersację.

  Ukrywanie konwersacji nie jest obecnie obsługiwane w Skypie dla pulpitu Windows ani w Skypie dla Windowsa 10.

  Tak. Znajdź wiadomość, którą chcesz edytować...

  • w Androidzie: Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, wybierz pozycję Edytuj wiadomość, wprowadź zmiany i naciśnij znacznik wyboru.
  • w iOS: Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, wybierz pozycję Edytuj, a następnie wprowadź zmiany.
  • na Macu: Przytrzymując klawisz Ctrl, kliknij wiadomość, wybierz pozycję Edytuj wiadomość, wprowadź zmiany i kliknij przycisk Zapisz.
  • na komputerze z systemem Windows: Kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy, wybierz pozycję Edytuj wiadomość, wprowadź zmiany i naciśnij klawisz Enter.
  • w przeglądarce: Kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy, wybierz pozycję Edytuj wiadomość, wprowadź zmiany i naciśnij klawisz Enter.
  • w Skypie dla Windowsa 10: Kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy, wybierz pozycję Edytuj wiadomość, wprowadź zmiany i naciśnij klawisz Enter.

  Opcja edycji wiadomości jest dostępna tylko przez krótki czas po jej wysłaniu.

  Usunięcie konwersacji powoduje usunięcie całej historii czatu z urządzenia, ale pozostanie ona widoczna na innych urządzeniach, jeśli nie zostanie usunięta także na nich.

  Ukrycie konwersacji powoduje tylko jej usunięcie z listy Ostatnie. Historia pozostanie na urządzeniu i będzie można ją później przeglądać.

  Czy ten artykuł okazał się pomocny?

  Tak Nie

  Poinformuj nas, dlaczego nasza pomoc była niewystarczająca

  Ważne : Nie wprowadzaj w powyższym polu informacji osobistych (takich jak nazwa użytkownika Skype'a, adres e-mail, nazwa konta Microsoft, hasło, nazwisko lub numer telefonu).

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi