Pomoc Skype'a

  Funkcje ułatwień dostępu w programie Skype

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Funkcje pomocnicze ułatwiają osobom niepełnosprawnym nawigację i obsługę urządzenia.

  Dostosowywanie motywu

  Skype zapewnia wiele sposobów dostosowywania interfejsu do swoich potrzeb.

  1. Wybierz swój obrazek profilu.
  2. Wybierz pozycję settings button Ustawienia.
  3. Wybierz pozycję Appearance button Wygląd , aby dostosować: 
   • Kolor.
   • Tryb Jasny lub Ciemny.
   • Tryb Jasny z dużym kontrastem lub Ciemny z dużym kontrastem.

  Skróty klawiaturowe na pulpicie nawigacyjnym dla motywów

  Aby szybko przejść do Selektora motywów:

  • Na komputerze Mac — Cmd + T
  • W systemie Windows — Ctrl + T

  Aby przełączać między trybem jasnym i ciemnym motywu:

  • Na komputerze Mac — Cmd + Shift + T
  • W systemie Windows — Ctrl + Shift + T
   

  Włączanie napisów

  1. W trakcie rozmowy głosowej lub wideo wybierz przycisk więcej more button.
  2. Wybierz pozycję Włącz napisy.

  Dowiedz się więcej o używaniu napisów w programie Skype.

   

  Skróty klawiszowe

  Możesz szybko poruszać się po programie Skype za pomocą skrótów klawiaturowych.
   

  Rozmiar czcionki

  Możesz ustawić domyślny rozmiar czcionki w programie Skype na pulpicie nawigacyjnym i w Internecie.

  • Na komputerze Mac użyj menu Widok na górnym pasku, aby powiększyć lub pomniejszyć tekst bądź przywrócić rzeczywisty rozmiar:
   • Cmd + +, aby powiększyć
   • Cmd + - , aby pomniejszyć
   • Cmd + 0, aby przywrócić rzeczywisty rozmiar
  • W systemie Windows naciśnij klawisze Alt+V w celu wywołania menu Widok, aby powiększyć lub pomniejszyć tekst bądź przywrócić rzeczywisty rozmiar:
   • Ctrl + Shift + = , aby powiększyć
   • Ctrl + - , aby pomniejszyć
   • Ctrl + 0, aby przywrócić rzeczywisty rozmiar
   

  Automatyczne odbieranie rozmów

  Możesz ustawić program Skype tak, aby automatycznie odbierał rozmowy. (Niedostępne w programie Skype dla iPhone’a, tabletu iPad lub sieci Web)

  1. Wybierz swój obrazek profilu.
  2. Wybierz pozycję Settings button Ustawienia.
  3. Wybierz pozycję Calling button Rozmowy.
  4. Wybierz pozycję Automatycznie odbieraj przychodzące rozmowy.
  5. Drugą opcją jest Automatycznie uruchamiaj wideo.
   

  Sprawdzanie stanu mikrofonu i wideo

  Poinformowanie o stanie mikrofonu podczas rozmowy:

  • Na komputerze Mac — [Command] + Shift + Option + [M]
  • W systemie Windows — Ctrl + Alt + M

  Poinformowanie o stanie własnego wideo podczas rozmowy:

  • Na komputerze Mac — [Command] + Shift + Option + [K]
  • W systemie Windows — Ctrl + Shift + Alt + K


  Korzystanie ze Skype'a z Technologiami pomocniczymi

  Skype został zaprojektowany, aby współpracować z Technologiami pomocniczymi, takimi jak czytniki ekranu dostępne dla systemu Windows i MacOS.

  Dowiedz się więcej o ustawieniach Narratora systemu Windows.

  Dowiedz się więcej o ustawieniach funkcji VoiceOver na komputerze Mac.

  Uwaga: Program Skype nie zapewnia urządzeń użytkownikom, a w szczególności urządzeń specjalnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.