Pomoc Skype'a

  Jak zmienić nazwę użytkownika Skype'a?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Nazwa użytkownika Skype'a to nazwa użytkownika utworzona w trakcie dołączania do Skype'a, która mogła zostać wygenerowana automatycznie dla Ciebie. Jest to unikatowy identyfikator, który ułatwia innym znalezienie Ciebie podczas wyszukiwania w Skypie. Nazwy nie można zmienić ani zmodyfikować. Możesz jednak zmienić nazwę wyświetlaną w Skypie, która jest widoczna w wynikach wyszukiwania wraz z nazwą użytkownika Skype'a (unikatowym identyfikatorem). Dowiedz się więcej na temat zmieniania nazwy wyświetlanej w Skypie.

  Jeśli chcesz nadać nową lub inną nazwę użytkownika Skype'a, musisz utworzyć nowe konto. Zanim utworzysz nowe konto, warto pamiętać o kilku kwestiach:

  • Nowa nazwa użytkownika Skype'a będzie ciągiem liter i cyfr automatycznie generowanym przez Skype'a podczas tworzenia konta, którego nie można modyfikować.
  • Przed zamknięciem zadbaj o wyeksportowanie plików Skype'a i historii czatów, a także Twoich kontaktów na Skypie z konta Skype. Informacje te są przeznaczone dla własnego użytku, ale nie będzie możliwe importowanie żadnych wyeksportowanych informacji ani kontaktów do nowego konta Skype.

  Po utworzeniu nowego konta możesz zamknąć swoje pierwotne konto Skype, jeśli nie chcesz, aby było nadal aktywne, ale to spowoduje również zamknięcie konta Microsoft. Dowiedz się więcej o tym, jak zamknąć swoje konto.