Pomoc Skype'a

  Jakie polecenia czatu są dostępne w programie Skype?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Polecenia czatu możesz używać do wykonywania różnych działań na czacie w programie Skype. Aby wyświetlić listę dostępnych poleceń, po prostu wpisz polecenie /help na czacie. Jeśli na czacie prowadzisz rozmowę tylko z jedną osobą, zostaną wyświetlone tylko odpowiednie opcje rozmowy. Jeśli na czacie prowadzisz rozmowę z co najmniej dwiema osobami, polecenie /help spowoduje wyświetlenie bardziej rozbudowanej listy poleceń czatu. Poniżej jest przedstawiona pełna lista dostępnych poleceń czatu w programie Skype wraz z odpowiednimi opisami.

  Polecenie Opis
  me [tekst] Twoja nazwa zostanie wyświetlona, a po niej wpisany tekst. Na przykład polecenie /me pracuję w domu spowoduje wyświetlenie na czacie frazy „pracuję w domu” obok Twojej nazwy. Możesz używać tego polecenia do wysyłania wiadomości o swojej aktywności lub statusie.
  /poll [tytuł], [opcja1], [opcja2], [opcja3] Umożliwia tworzenie pytania ankietowego, aby je wysłać do czatu. Zapisz pytanie z przecinkiem, a następnie wpisz opcje rozdzielone przecinkami.
  /leave Umożliwia opuszczenie bieżącego czatu grupowego.
  /showmembers Wyświetla listę wszystkich członków czatu wraz ich rolami.
  /setrole [nazwa Skype'a] [administrator/użytkownik] Umożliwia przypisanie roli do każdego członka czatu. Osoba z przypisaną rolą administratorajest gospodarzem czatu na Skypie, która może dodawać lub usuwać uczestników, dostosowywać ustawienia rozmowy i promować innych użytkowników na administratorów. Użytkownik jest członkiem, który może publikować wiadomości na czacie oraz uczestniczyć w rozmowach. Wszyscy uczestnicy czatu grupowego są wstępnie administratorami, z wyjątkiem moderowanego czatu.
  Uwaga: W przypadku moderowanej grupytylko twórca czatu ma możliwość przypisywania ról.
  /golive Umożliwia rozpoczęcie rozmowy grupowej z innymi uczestnikami czatu.
  Uwaga: W przypadku moderowanej grupytylko twórca czatu ma możliwość używania polecenia /golive.
  /clearmru Umożliwia wyczyszczenie ostatnio używanej listy osobistych wypowiedzi.
  /version Umożliwia wyświetlenie bieżącej wersji programu Skype, z której korzystasz.
  /addreaction [nazwa emotikonu] Umożliwia dodanie reakcji do okienka wyboru reakcji na wiadomości. Na przykład /addreaction like spowoduje dodanie emotikonu „like” (lubię to) do Twoich reakcji.
  Można również dostosować selektor reakcji wiadomości.
  /addreactions [nazwa emotikonu] Umożliwia dodanie reakcji do okienka wyboru reakcji na wiadomości.
  /removereaction [nazwa emotikonu] Umożliwia usunięcie reakcji z okienka wyboru reakcji na wiadomości.
  /removereactions [nazwa emotikonu] Umożliwia usunięcie reakcji z okienka wyboru reakcji na wiadomości.
  /resetreactions Umożliwia zresetowanie reakcji do wartości domyślnych
     
  Polecenia administratora moderowanej grupy  
  /kickban [nazwa na Skypie] Umożliwia usunięcie członków czatu i niedopuszczenie do ich ponownego dołączenia do moderowanego czatu. Blokada ma charakter trwały.
  /getbanlist Wyświetla listę zablokowanych użytkowników na moderowanym czacie.
  /setbanlist [(+)|-] [nazwa na Skypie] Umożliwia ustawienie, którzy członkowie moderowanego czatu mają zostać zablokowani.
  tłumaczenie maszynowe

  WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego (tłumaczenie automatyczne), a nie przez człowieka. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule. Skype używa tłumaczeń maszynowych, by udostępniać artykuły pomocy technicznej w większej liczbie języków. Artykuły tłumaczone maszynowo mogą jednak zawierać błędy składniowe lub gramatyczne podobne do tych, jakie popełniają cudzoziemcy. Skype nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedokładności, błędy czy szkody spowodowane błędnym tłumaczeniem zawartości lub jej wykorzystaniem przez naszych klientów.

  Zobacz oryginalny tekst w języku angielskim: FA34929