Pomoc Skype'a

  Czy za pomocą Skype Managera™ można monitorować korzystanie z produktu przez członka?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Tak. Raport wykorzystania dostępny w Skype Managerze zawiera szczegółowe informacje o czynnościach wykonywanych przez członków w ramach korzystania ze Skype'a. Dane te obejmują godziny, daty, czasy trwania oraz numery docelowe wszystkich przeprowadzonych rozmów i wysłanych wiadomości SMS oraz informacje dotyczące zakupów i pobranych plików.

  O czym należy pamiętać:

  • Członkowie mający konta osobiste muszą wyrazić zgodę na przeglądanie przez administratorów informacji o korzystaniu przez nich ze Skype'a. Mogą również w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Jeśli członek korzystający z konta osobistego nie wyrazi zgody, administratorzy mogą sprawdzić tylko bieżące saldo jego konta Skype.

  Aby wyświetlić szczegółowe raporty aktywności dotyczące kont członków:

  1. Zaloguj się do Skype Managera i przejdź do sekcji Raporty.
  2. Na karcie Wykorzystanie kliknij pozycję Chcę uzyskać dostęp do raportów. (Dostęp do tych informacji można w dowolnej chwili zablokować, zmieniając ustawienia na tej stronie).
  3. Wprowadź nazwę członka, dla którego chcesz wyświetlić szczegółowy raport aktywności.
  4. Zostanie wyświetlony raport dotyczący wykorzystania przez członka środków na koncie Skype w określonym miesiącu.

  Raport zawiera dane dotyczące każdorazowego użycia środków na koncie Skype przez członka, w tym datę, godzinę i cel użycia, stawkę za minutę połączenia, czas trwania i koszt połączenia.

  Należy pamiętać, że dostęp do danych osobowych członków oraz danych o przeprowadzonych przez nich połączeniach i monitorowanie takich danych może wiązać się z koniecznością zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony poufności informacji obowiązującymi w wielu krajach. Należy zapoznać się z prawami obowiązującymi w danej lokalizacji oraz proponowanym użytkowaniem.

  Więcej szczegółowej pomocy i informacji na temat Skype Managera można znaleźć w przewodniku szybkiego uruchomienia, przewodniku użytkownika i kilku filmach instruktażowych dostępnych na stronie z przewodnikami w witrynie pomocy technicznej Skype'a.