Przejdź do szczegółów zdarzenia
Status w Skype: Usługa normalna

Awaria usługi — wiele usług

Status
Rozwiązane
Rozwiązaliśmy zdarzenie i przywróciliśmy działanie usługi.
Godzina aktualizacji:
10/3/2019 4:58:19 PM przez: Teagan
Godzina rozpoczęcia:
10/1/2019 9:14:00 AM
Godzina zakończenia:
10/2/2019 7:00:00 AM
Objęte usługi: Systemy płatności, Logowanie się do Skype'a
Opis
Awaria usługi dotycząca systemów płatności obejmuje większość zakupów środków na koncie Skype lub abonamentów Skype. Może to dotyczyć większości metod płatności i uniemożliwiać ich realizację.
Awaria usługi dotycząca logowania się do Skype'a obejmuje większość użytkowników Skype'a i powoduje poważne problemy podczas prób logowania się do Skype'a. Mogą być wyświetlane komunikaty o błędach dotyczące problemów z połączeniem lub nieprawidłowych poświadczeń. Zalogowanie się do Skype'a może być niemożliwe.