חשבון ופרופיל | ניהול התראות

  • כיצד ניתן לבטל Outlook.com Skype?

    Skype משולב באופן מלא עם Outlook.com ולא ניתן לכבותו. קיבלנו משוב מלקוחות שאנשים רוצים את היכולת לכבות Skype ואנחנו עובדים על הוספת תכונה זו – צפו במקום...

  • איך אני יכול לנהל התראות בשולחן העבודה?

    בחר את תמונת הפרופיל שלך. בחר הגדרות. בחר הודעותולאחר מכן הפעל או כבה את סוגי ההודעות המפורטים. הודעות צ'אט: כדי להשתיק צ'אטים בלבד (שיחות עדיין...