Pomoc Skype'a

  Jak używać trybu widoku dzielonego w Skypie na komputerze stacjonarnym?

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Tryb widoku dzielonego umożliwia umieszczenie listy kontaktów w jednym oknie i otwieranie każdej konwersacji w oddzielnym oknie. Okno kontaktów i okna konwersacji można przeciągać w żądane miejsca na ekranie, aby spersonalizować sposób używania Skype'a na swój własny sposób.

  Uwaga: Tryb widoku dzielonego nie jest dostępny na telefonach komórkowych oraz w przeglądarce.

  Aby włączyć tryb dzielonego ekranu:

  1. Wybierz menu więcej more menu button.
  2. Wybierz pozycję Włącz tryb widoku dzielonego.

   enable split view mode

  3. Okna kontaktów i konwersacji są teraz oddzielne i można je umieszczać w dowolnych miejscach na ekranie.


  Jak otworzyć wiele ekranów konwersacji?

  Kliknij dwukrotnie żądaną konwersację na liście czatów albo rozpocznij nowy czat, aby otworzyć go w nowym ekranie.

  Split screen view